Топтау сан есім дегеніміз не

Топтау сан есім дегеніміз не

  • топтау сан есим-групповое числительное)

  • Топтау сан есм затты санын жекелеп емес, топтап крсетед де нешеден? аншадан? деген сратара жауап беред. Топтау сан есмдер дара сан есмдер мен осарланан сан есмдерге шыгыс септк жалауы жалану арылы жасалады.

    Мысалы: екден, жзден, ыры-елуден, он-оннан, бес-алтыдан, шеу-шеуден т. б. Сйтп, топтау сан есмдер дара трде де (бестен, оннан т. б.), крдел трде де (жиырма бестен, жз елуден т. б.), косарланан трде де (ек-екден, он-он бестен) т. б. олданылады.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *